Využitie DMT zdarma

       Po mnohých pokusoch a testoch s vytváraním nových geografických podkladov pre vytvorenie mapy záujmového priestoru Košíc a okolia som dospel k názoru, že pokiaľ chcem vytvoriť kvalitný podkladový materiál k vytvoreniu digitálneho modelu reliéfu územia, je nutné vynaložiť množstvo financií a hlavne dostatočné personálne zabezpečenie. Keďže tieto dve podmienky v súčasnosti za rôznych okolností nie je možné splniť, preto som zvolil ponúkanú možnosť poohliadnuť sa po dostupných mapových podkladoch a tie upraviť obdobným princípom ako som popisoval v predchádzajúcich kapitolách. Po dôkladnom rozbore stavu, kvality a dostupnosti mapových predlôh a DMT modelov terénu oblasti Slovenska so zameraním na Košice a okolie som výber zúžili na nasledujúce možnosti:


Google Earth

       Google Earth je program virtuálneho glóbusu, pôvodný názov Earth Viewer, vyvíjaný spoločnosťou Google. Pre zobrazovanie povrchu zeme, využíva informácie získané zo satelitných snímok, leteckých snímok a vlastného GIS informačného systému. Informácie z daného GIS systému sú voľne k dispozícii pre každého. Pre lepšie využitie informácií z GIS systému je možné k nemu pristupovať aj prostredníctvom internetových prehliadavačov ako Firefox, Internet Explorer 7. Pre tieto prehliadavače je dostupný plugin, čim dáva používateľom obrovské možnosti využiť Google Earth na rôzne účely výskumu a využitia. Rovnako je dostupný plugin pre mobilné telefóny a PDA zariadenia ako Apple iPhone a ostatné s OS Windows Mobile a Symbian. Taktiež prostredníctvom tohto pluginu môžu dáta využívať všetky webové aplikácie a mapové programy.

    Google Earth zobrazuje satelitné obrázky v rôznych dostupných rozlíšeniach umožňujúcich používateľom vidieť z vtáčej perspektívy povrch Zeme. Niektoré lokality sú zobrazované až do rozlíšenia 1:15 metrov. Google Earth, okrem satelitných obrázkov, ako zdroj informácií používa DEM model (digital elevation model) dát z NASA's Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) systému, čo mu umožňuje získať trojrozmerný model daného priestoru. Mnohí používatelia do
daného systému pridávajú vlastné informácie a dáta, získané z rôznych zdrojov. Tým báza dát sa neustále rozširuje a zdokonaľuje. Tieto informácie môžu vkladať pomocou skriptovacieho jazyka KML (Keyhole Markup Language). Vďaka tomuto jazyku Google Earth dokáže zobrazovať budovy a rôzne štruktúry (ako mosty rôzne iné konštrukcie) v 3D zobrazení. Nové objekty je možné vytvárať v požadovanej mierke pomocou dodávanej aplikácie, Google SketchUp. Ide o 3D modelovací program, pomocou ktorého je možné veľmi jednoducho pridať nové objekty.

Google Maps

        Mapy od Google sú jednou z nových technologických a novátorských podaní digitálnych máp. Mapy dovtedy poskytované na internete boli poväčšinou statické, nespájali informácie s mapovými podkladmi. Až Google spojil vyhľadávanie s mapami, novou a intuitívnejšou formou. Mapa je
navigovateľná prostredníctvom myši alebo klávesnice, výsledky hľadania sa zobrazujú priamo na mape, teda človek hľadajúci nejaký objekt, by mal nájsť priamo výsledky hľadania aj s adresami. Zatiaľ takéto hľadanie v SR nefunguje, ale po zmenách v mapách od Google sa čoskoro dočkáme aj takýchto služieb. Mapy od Google poskytujú štandardne tri pohľady, satelitný, mapový podklad a kombináciu oboch. Asi najzaujímavejším je satelitný pohľad, kde Google poskytuje pohľad na známe miesta z vtáčej perspektívy a často sa na týchto obrázkoch zobrazia aj vec, ktoré majú ostať skryté. Na rozdiel od ostatných satelitných služieb, ktoré používajú satelitné snímky z minulosti, je možné zobraziť navigačné inštrukcie aj na kombinovaných mapách vďaka tomu, že sú presne spájané. Snímky s vysokým rozlíšením pochádzajú z komerčného satelitu QuickBird spoločnosti DigitalGlobe, ktorý bol vypustený v roku 2001 a pracuje s maximálnym rozlíšením 60 cm na pixel. Jednotlivé snímané scény pokrývajú plochu cca. 16,5 x 16,5 km, pričom počas jedného snímania je možné spojiť až 10 scén do súvislého pásu 16,5 x 165 km. Vzhľadom na pomerne úzky záber je zrejmé, že počas celej plánovanej životnosti satelitu sa podarí nasnímať vo vysokom rozlíšení len pomerne malú časť zemského povrchu.

       Celá pevninská plocha zemegule je pokrytá snímkami získanými v rámci programu Landsat, ktorý od roku 1972 uskutočňujú americké agentúry NASA a NOAA. Najnovší satelit pracujúci v rámci tohto programu je Landsat 7 vypustený v roku 1999, ktorý pracuje s rozlíšením 15 m na pixela veľkosťou scény 185 x 185 km. Počas trvania programu Landsat bola každá scéna zosnímaná niekoľko desiatok až stoviek krát. Časť obrazov je z bezpečnostných dôvodov zakrytých. Pri poslednej aktualizácii dát (2007)bola sprístupnená integrovaná mapová časť systému pre väčšinu územia Európy vrátane Slovenska.

Databáza GLOBE

        Ďalším zdrojom výškových modelov pre celý zemský povrch je databáza GLOBE (Global Land One-Kilometer Base Elevation). Prvá verzia databázy bola dokončená a sprístupnená v roku 1999. Obsahuje digitálny výškový model zemského povrchu s presnosťou jeden výškový bod na 30 sekúnd zemepisnej dĺžky a šírky, čo predstavuje maticu s 21 600 riadkami a 43 200 stĺpcami. Na rovníku 1° zemepisnej šírky predstavuje približne 111 km. Pretože GLOBE má 120 hodnôt na 1°, na rovníku je rozlíšenie niečo viac ako 1 bod na 1 km a smerom k pólom sa zlepšuje. Databáza používa referenčný systém WGS84. Nadmorská výška sa udáva v metroch. Jednotlivé dáta sú voľne prístupné na http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/topo/gltiles.html.


Vector Map (VMAP)

        Vektorová mapa (VMAP), niekedy nazývaná vektorová „rýchla“ mapa, je vektorovo založená kolekcia GIS dát zemského povrchu v rôznych úrovniach detailov.

Štandardne sa používajú tri základné úrovne detailov:

  • Nízke rozlíšenie (low resolution - level 0),
  • Stredné rozlíšenia (medium resolution - level 1),
  • Vysoké rozlíšenia (high resolution - level 2).

Level 0 (VMAP0)

    Level 0 ponúka celosvetové geopriestorové dáta v pomerne malej mierke (1:1,000,000), ktoré je možné voľne stiahnuť z Internetu na http://geoengine.nga.mil. Všetky dáta sú štruktúrované vo vektorovom formáte VPF (Vector Product Format) zhodnom s normami MIL-V-89039 a MIL-STD 2407 (vojenská norma USA). V dnešnej dobe sú údaje dostupné z oblastí severnej Ameriky (NOAMER), Európy a severnej Ázie (EURNASIA), južnej Ameriky, Afriky a Antarktídy (SOAMAFR) a nakoniec aj z južnej Ázie a Austrálie (SASAUS).


Level 1 (VMAP1)

        Level 0 ponúka celosvetové geopriestorové dáta štandardu MIL-V-89033 v strednom rozlíšení  v horizontálnom smere 1:125-500 metrov a vo vertikálnom smere 1:0.5 – 1:2 metre. Celý popis povrchu je rozdelený na 234 geografických častí. No iba 57 z nich je voľne prístupných. Bohužiaľ Európa nie je zatiaľ prístupná. Prístupné sú krajiny ako USA, Mexiko, Irak, Rusko, Japonsko atď., ale ani tieto krajiny nie sú popísané úplne.


Level 2 (VMAP2)

        Level 2 ponúka celosvetové geopriestorové dáta štandardu MIL-V-89033 vo vysokom rozlíšení v mierke v horizontálnom smere 1:125-500 metrov a vo vertikálnom smere 1:0.5 – 1:2 metrom. Tieto mapy bohužiaľ nie sú voľne prístupné.