Nadzvukový aerodynamický tunel

Technické parametre:

  • Machovo číslo: M=~2 (dvojnásobná rýchlosť zvuku)
  • Re: ~140 tisíc (na dĺžke 6mm)
  • dĺžka meracieho priestoru: 140mm
  • prierez meracieho priestoru 30x60mm (obdĺžnikovitý)
  • príkon pohonu: 46kW

Nadzvukový aerodynamický tunel Leteckej fakulty bol vyrobený francúzskou firmou SESSIA, špecializujúcou sa na stavbu aerodynamických tunelov. Tunel je otvoreného typu, s nepretržitou činnosťou. Predný trakt, v tvare Lavalovej dýzy, je vybavený usmerňovacou voštinou a homogenizačnými sitami. V hrdle dýzy je škrtiaci člen, ktorým sa nastavuje Machovo číslo v meracom priestore. Merací priestor je prístupný z bočných strán, horná a spodná stena sú tvorené perforovanou membránou s nastaviteľným prietokom odsávania medznej vrstvy. Za meracím priestorom nasleduje ďalší nastavovací člen a difúzor. Za difúzorom je výkonná výveva lopatkového typu, pracujúca na objemovom princípe. Prietok vývevou dosahuje zhruba 1 meter kubický za sekundu.

Veľkosť meracieho priestoru umožňuje skúmať iba objekty veľkosti projektilu. Je možné merať tlaky na bočných stenách, alebo vzdušné sily dvojkomponentovými elektronickými váhami. Pre zviditeľnovanie rázových vĺn je tunel vybavený šlírovacou optikou.