Podzvukový aerodynamický tunel


História podzvukového aerodynamického tunela
- krátky článok o začiatkoch tunela v päťdesiatych rokoch.

Technické parametre:

  • rýchlosť: ~50m/s (180km/h)
  • Re: ~1.7 mil. (na dĺžke 0.5m)
  • dĺžka meracieho priestoru: 1030mm
  • prierez meracieho priestoru 994x496mm (horizontálny ovál)
  • priemer pred dýzou 1490mm
  • príkon pohonu: 25kW
  • koeficient využitia výkonu: ~1.9
  • pomer kontrakcie prietočnej plochy: 3.97:1
  • ekvivalentný uhol rozovretia stien za meracím priestorom: 5.9°
  • uhol rozovretia stien v spätnom kanáli: 6.24°

Podzvukový aerodynamický tunel Leteckej fakulty umožňuje dosiahnutie rýchlosti v meracom priestore od 0 do zhruba 50 m/s. Konkrétna hodnota maximálnej rýchlostí závisí na aerodynamickom odpore skúmaného objektu. Maximálne dosiahnuteľné Reynoldsovo číslo pri vložení objektu s dĺžkou 0.5m, je okolo 1.7 milión. Vzhľadom k obmedzeniam priečneho prierezu sú skúmané objekty väčšinou menšie. Tunel je cirkulačného typu, s pohonom umiestneným za 2. rohom (v poradí za meracím priestorom). Na pohon je použitá kovová štvorlistá vrtuľa s náhonom od elektromotora. Difúzor je umiestnený hneď za meracím priestorom a potom ešte medzi druhým a tretím rohom. Účelom difúzora je spomalenie prúdu na čo najmenšiu rýchlosť s ohľadom na trecie straty v medznej vrstve. Sekcie medzi 1.-2. a 3.-4. rohom majú konštantný prierez. Za 4. rohom je umiestnená voština z oceľového plechu, ktorej účelom je rozbitie veľkých vírov na menšie, a tým zlepšenie homogenity a smeru prúdu. Za ňou už nasleduje posledná, zužujúca sa, časť s pomerom kontrakcie plôch približne 4:1. Jej účelom je urýchlenie prúdu vzduchu na požadovanú rýchlosť v meracom priestore a taktiež zníženie intenzity turbulencie. Celý tunel má kruhový prierez, iba v meracom priestore je tento tvar zmenený na ovál (vhodnejšie pre meranie krídel).

V meracom priestore sú trojkomponentové mechanické váhy pre meranie aerodynamických síl. Umožňujú merať zvislú zložku sily (vztlak, prítlak), vodorovnú zložku sily (odpor) a jeden moment (najčastejšie klopivý, alebo klonivý). Pre meranie rozloženia tlaku sú k dispozícii batériové manometre.